Aquastop
  Aquastop fiber
  Vodonepropusni grund
  Hidro glet
  Boja za bazene
  Sistem betonflex za bazene
  Plastični malter za bazene
   
   
   
 
 
 
AQUASTOP
 

AQUASTOP je univerzalni hidroizolacioni materijal pogodan za izolaciju većih površina i za zapunjavanje pukotina od različitih materijala: betona, maltera, kamena, cigle, crepa, salonita, drveta, tegole. Pogodan je za ispunjavanje fuga, spojeva između vertikalnih i horizontalnih zidova, za krpljenje vodovodnih i kanalizacionih cevi. Aquastop je izuzetno elastičan tako da je pogodan za površine koje "rade" kao na primer spojevi betonskih površina. Transparentni aquastop preporučujemo za površine koje treba da sačuvaju izgled nakon primene. Takođe ga izrađujemo u crnoj boji. Izrađen je od ekološki bezbednih sirovina i nije opasan po okolinu.

Potrošnja: 0,4-0,6 kg/m2
Pakovanje: 1kg

 
 
AQUASTOP FIBER
 

AQUASTOP FIBER je hidroizolacioni materijal na bazi organskih rastvarača, namenjen za hidroizolaciju manjih površina: pukotina, procepa, spojeva istih i različitih materijala: cigla-beton, beton-beton, kamen-beton. Posebno je pogodan za krovne spojeve od betona i lima, crepa i lima, lima i lima. AQUASTOP FIBER sadrži vlakna koja ga armiraju i na taj način povećavaju njegovu elastičnost. Suši brzo, tako da je posebno pogodan za primenu u zimskim uslovima.

Potrošnja: 0,4-0,6 kg/
Pakovanje: 0,5kg i 1kg

 
 
VODONEPROPUSNI GRUND
 

VODONEPROPUSNI GRUND je dvokomponentni hidroizolacioni materijal namenjen za hidroizolaciju velikih betonskih površina, na primer betonskih ploča, terasa, garaža, bazena, fontana; svih spoljnih i unutrašnjih horizontalnih i vertikalnih zidova od maltera, betona, pločica... izloženih dejstvu vlage. Sive je boje. Potpuno je otporan na mehaničko i hemijsko habanje tako da može da se koristi i kao završna podloga ili se preko njega mogu naneti završni materijali kao što su pločice, može se farbati bojama za beton... Izrađen je od ekološkig bezbednih sirovina i nije opasan po okolinu.

Potrošnja: 1,5 kg/ u tri premaza
Pakovanje: komplet za 3 i 5

 
 
HIDRO GLET
 

HIDRO GLET je hidroizolacioni materijal za gletovanje betonskih površina izloženih dejstvu vlage: bazeni, fontane, bunari, betonske cisterne, terase, podrumi, garaže. Može se nanositi i u debljim slojevima od 2-3cm u jednom sloju bez opasnosi od pucanja materijala tako da je pogodan za popunjavanje pukotina i procepa između betonskih površina. HIDRO GLET deluje tako što potpuno vezuje za beton i na taj način onemogućava da voda prodre do zida gletovanog ovim materijalom. Preko njega se kao završni sloj mogu nanositi sve vrste standardnih i specijalnih građevinskih materijala: ravnajući slojevi, građevinski lepkovi, parket, pločice, boje za zidove, boje za beton i podove i drgi materijali. Proizveden je od ekološki bezbednih sirovina i nije opasan po okolinu.

Potrošnja: 4-8 kg/
Pakovanje: 5kg i 25kg

 
 
BOJA ZA BAZENE
 

BOJA ZA BAZENE je zaštitno-dekorativni premaz za betonske bazene za kupanje, fontane i slišne objekte, u željenoj nijansi.

Potrošnja: impregnacija 0,2 L/
  boja 0,4 kg/
Pakovanje: po porudžbini
 
 
SISTEM BETONFLEX ZA BAZENE
 

SISTEM BETONFLEX-BAZEN je zaštitno dekorativni sistem za betonske bazene za kupanje, fontane i slične objekte. Sistem se sastoji od impregnacije, vodonepropusnog sloja i zaštitno-dekorativnog sloja.

Potrošnja: impregnacija 0,2 L/
  vodonepropusni sloj u tri ruke 1,5 kg/
  zaštitno dekorativni sloj u dve ruke 0,4 kg/
Pakovanje: po porudžbini
 
 
PLASTIČNI MALTER ZA BAZENE
 

PLASTIČNI MALTER-BAZENI je zaštitno dekorativni malter za betonske bazene za kupanje, fontane i slične objekte. Nakon nanošenja impregnacije nanosi se plastični malter u jednom sloju u debljini od oko 4mm.

Potrošnja: impregnacija 0,2 L/
  malter u debljini od 4mm, 3-5 kg/
  zaštitno dekorativni sloj u dve ruke 0,4 kg/
Pakovanje: po porudžbini